Hvorfor skal man vaske sig og hvorfor uden badetøj ?

Mange prøver at snyde med afvaskning af kroppen og håret inden benyttelse af bassinet, og mange står under bruseren med badetøj på og vasker sig. Ingen af delene er acceptabelt.

Af hensyn til hygiejnen i bassinet er det yderst vigtigt, at der foretages afvaskning af hele kroppen med sæbe og vask af håret, inden bassinet benyttes.

Alle personer afgiver affaldsstoffer, hår, sekreter m.m. til bassinvandet, som naturligt forlader kroppen under opholdet i vandet.

 

Vi har derfor meget strenge regler om afvaskning.

Brug af bruserne skal altid ske uden badetøj. Både inden du benytter svømmehallen og efter besøget i svømmehallen. Vores medarbejdere kan ikke se, om du er på vej ind i svømmehallen, eller du har været inde at svømme.

Såfremt badetøjet lægges under bruserne, skylles sæbe og affaldsstoffer ned i badetøjet, og det medbringes alligevel i bassinet. Derfor må badetøj ikke medbringes under bruseren! Læg det på en hylde eller lignende i baderummet, inden du går under bruseren. Området under bruserne er badetøjsfrit område, lændeklæde kan evt. bruges.

Et lændeklæde er åbent i siderne, og derfor kan man afvaske sig med sæbe uden at vise sig nøgen.

Håret skal vaskes grundigt inden benyttelse af svømmehallen - alternativt skal der benyttes badehætte.

Ved brug af sauna skal man sidde på sit håndklæde eller lignende.

Altså vi ønsker at opretholde et højt hygiejneniveau - ikke mindst til glæde for alle vores brugere.

Det skal gerne være en 100% ren fornøjelse at benytte svømmehallen.

 

Hvorfor klor i bassinvandet.

Det er et krav fra Miljømyndighederne, at der tilsættes klor i bassinvandet som desinfektion. Klor dræber skadelige stoffer, som er kommet i bassinvandet fra brugerne. Derved nedsættes risikoen for infektioner. Klor er et kemikalie, som er skadeligt i store mængder. Det er derfor vigtigt at bruge så lidt som muligt.

Mangelfuld afvaskning giver større klorforbrug og medfører forurenet klor i bassinvandet, der bl.a. kan registreres ved kraftig klorlugt i hallen, og endvidere give mulighed for aflejring af smitsomme infektioner i bassinvandet.

I svømmehallens teknikrum kan vi konstant følge klorindholdet på vores elektroniske måleapparater. Derudover tages der manuelle klorprøver flere gange dagligt, så vi kan følge det hygiejniske niveau i bassinerne