Handicapledsager

For at sikre en fair og lige behandling af alle vores gæster, har handicappede mulighed for at opnå kompensation for de ekstra udgifter, som deres handicap medfører.

Det betyder, at der købes billet til den handicappede til normal entrépris og samtidig medtage en ledsager gratis.


Gæster med handicap kan - mod forevisning af gyldigt ledsagerkort fra Dansk Handicaporganisation, et Børneledsagerkort eller et medlemskort fra Dansk Blindesamfund - medtage en ledsager gratis under forudsætning af, at der købes billet til den handicappede til normal entrépris. Ledsageren skal være mindst 18 år og skal følge den handicappet over alt.
Ledsagerkort samt børneledsagerkortet administreres af Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Handicapinformation
Vi gør opmærksom på, at restriktioner på skiltningen ved forlystelserne skal overholdes.
Gæster med et handicap, der medfører, at sikkerhedssystemet ikke kan anvendes efter hensigten, må ikke prøve forlystelsen. Gæster skal ved egen eller ledsagers hjælp uproblematisk kunne stå af og på forlystelsen samt benytte evakueringsveje på lige fod med øvrige gæster.